• ضریب تبدیل پایین

  مصرف کمتر دان

  مقاومت بالا نسبت به بیماری ها

 • قابلیت جفتگیری بالا

 • تولید جوجه یکروزه

  درباره شرکت مرغیران

هوبارد، دومین شرکت پرورش دهنده مرغ مادر چند نژادی در دنیاست.

 • تولید بالاترین جوجه با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت جوجه یکروزه گوشتی

  شرکت هوبارد
 • تامین و صادرات جوجه یکروزه و گوشت مرغ به کشورهای همسایه و منطقه و ارزآوری برای کشور

  شرکت هوبارد

 

شرکت مرغیران نماینده انحصاری اجداد هوبارد در ایران